LOGO

درباره ما

امروزه یکی از حیاتی ترین مسائل پیش رو در زمینه سازندگی و آبادانی میهن اسلامی تأمین نیازهای کشور در زمینه تولید محصولات صنعتی و کشاورزی می باشد.آنچه این مهم را به چالش می‏کشد، قرار گرفتن بیشینه سطح کشور ما در کمربند گرم وخشک جهان است. بر این اساس، عمده‏ترین مسئله در راه خود اتکایی میهنمان همانا تأمین منابع آبی مناسب می باشد؛  و لازم است، با مدیریت مناسب و تدوین روشهای نوین و کارآمد، بتوان با مطالعه اصولی، از منابع آب سطحی و زیرزمینی در چهارچوب سیاستهای کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران  حفاظت نمود؛ و همچنین راندمان مصارف کشاورزی، صنعتی ، خانگی (شبکه های شهری و روستایی) و ...  را به میزان قابل قبولی رساند. با نیت برداشتن گامهایی هر چند کوچک ولی موثر در راه سازندگی میهن اسلامی،  شرکت مهندسین مشاور آب و عمران فجر در سال 1385 تأسیس شد؛این مجموعه شاهد گردهمایی گروهی از متخصصین رسته مهندسی آب از یک سو و متخصصین امور صنعت و کشاورزی از سوی دیگر است .